Vår verksamhet inriktar sig i huvudsak på följande:

 

Transport och maskintjänster

Sortering av jord, grus, sand, asfalt och betong

Bergtäkt

 

Bergtäkt

Logistikvägen Torsvik

 

Sortering

 

På vårat upplag utför vi sortering av:

- anläggningsjord

- planteringsjord

- kabelsand

- fyllnadssand

- återvunnet 0-40 0-18