I våran anläggning på Torsvik sysslar vi med krossning samt sortering av sten, betong, asfalt, berg,sand, jord m.m. Vi krossar också fram olika bergmaterial i röd kulör.

 

 

De vanligaste materialen som vi har på upplag är:

Berg:

0-4

4-8

8-16

16-32

0-18

0-32

0-120

 

Asfaltskross:

0-18

0-35

0-90

 

Betongkros:

0-100

 

Rött berg:

0-4

8-32

 

Sand:

Kabelsand

Sorteradsand

Fyllnadsand

 

Jord:

Anläggningsjord

Planteringsjord

 

Täckbark

Barkmull

Kullersten

Solitärsten

Gatsten

Granitkantsten